Rubiinit

Vastuuvalmentaja:
Veera Valkealaakso
email: veeravalkealaakso.porita(at)gmail.com
p. 0452391966

 

Ryhmän yhteyshenkilö:
Hanna Lindroos
email: lindroos.h(at)gmail.com
p.0443294932

*****

RYHMÄTAVOITE

HARJOITUS- MÄÄRÄT / 

VALMENNUS

TESTIKILPAILUSARJAT JA KILPAILULLISET TAVOITTEETLAJITAIDOTFYYSIS-MOTORISET TAIDOTPSYYKKISET TAIDOT

TUKITOIMET/

VANHEMPIEN ROOLI

RUBIINIT

(8-12v)

Luistelun ilo, keskittyminen harjoituksissa, sitoutuminen säännölliseen harjoitteluun, oman tavoitteellisuuden löytyminen

Kilpailullisuuteen kasvaminen

3-6 krt / vko jää

3 krt / vko oh

Leirit:

Seuran leirit (10-15 vrk / vuosi) 

Leirit seurojen kesätauon aikana Kansalliset/ kv. leirit (n.10 vrk)

Ei vaadita STLL testejä

Taitajat, Taitajat Axel, Tähtisilmut

Kutsukilpailuissa menestyminen, Losuta loppukilpailupaikat, kilpailemaan oppiminen

Perusluistelun, kaarien ja tasapainon kehittyminen, 

1H harjoittelu, 1A oppiminen,  2H*, 2H valmiuksien kehittyminen

Perus piruettiasentojen harjoittelu, yhdistelmäpiruetit, rotaatiopiruetin kehittyminen

Ilmaisu ja esittäminen

Oman kilpailuohjelman harjoittelu

Motoristen perustaitojen  vahvistaminen: tasapainokyky, ketteryyskyky, rytmikyky, yhdistelykyky

koordinatiiviset osatekijät:  tasapainokyky, ketteryyskyky, rytmikyky, yhdistelykyky, erottelukyky, reaktiokyky, muuntelu- ja sopeutumiskyky, suuntautumiskyky

Fyysisten ominaisuuksien (voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus) monipuolinen harjoittelu

Lajiliikkeet: rotaation käynnistäminen ja kehittäminen, 1A, max rotaation kehittyminen,  lajiliikkeiden opettelu 

Sitoutuminen 

Pitkäjänteisyys 

Onnistumisen kautta itseluottamusta

Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen 

Tavoitteellisuus 

Vastuunotto 

Kaveruus 

Ilo

Yhteistyö valmentajan kanssa,  yhteistyö koulun ja opettajan kanssa, liikunnalliseen elämäntapaan ohjaaminen, terveydestä huolehtiminen; riittävä uni ja terveellinen ravinto, kannustaminen, kuljettaminen, talouden hallinta, omatoimisen harjoittelun tukeminen, vanhempainillat 1x kausi,  kehityskeskustelu (1krt), jaksamisen tarkkailu