Yhteiset pelisäännöt

Taitoluistelu vaatii paljon harjoittelua sekä hyvää yhteistyötä vanhempien, valmentajan, luistelijan ja koko harjoitusryhmän välillä.

Porin Taitoluistelulla on nollatoleranssi kiusaamiseen. Kts. Kiusaamisen selvittely alla.

Luistelija

 PORITAN LUISTELIJOIDEN LAATIMAT PELISÄÄNNÖT

 1. Pidän yllä hyvää ryhmähenkeä ja käyttäydyn hyvin

 2. Olen kaikkien kaveri enkä kiusaa. Puhun muista vain positiiviseen sävyyn

  3. Kannustan ryhmäläisiäni ja kunnioitan heidän tekemistä keskittymällä omaan suoritukseen

  4. Sovin kaikista some-postauksista yhdessä ryhmäläisteni kanssa

  5. Hallista toiseen siirtymisessä pidän huolta, että kaikki pysyvät yhdessä

  6. Olen ajoissa paikalla harjoituksissa.

  7. Pidän huolta omista tavaroistani enkä koske toisen tavaroihin ilman lupaa

  8. Tervehdin aina kaikkia ryhmäläisiä

  9. Kuuntelen ja noudatan valmentajan ohjeita.

Yritän aina parhaani sekä harjoitus- että kilpailutilanteessa

 10. Iloitsen toisten onnistumisista

 11. Huomioin muita ryhmäläisiäni ja otan uudet luistelijat mukaan

 12. Harjoituksissa väistän musiikin mukaan ohjelmaansa tekevää

 13. Tulen harjoituksiin vain terveenä

 14. Pidän huolen, että vanhempani pysyvät poissa koppialueelta

 15. Kunnioitan toisen omaa tilaa

Vanhemmat

 • Vanhempien tehtävät: Kannusta, kustanna ja kuljeta.
 • Valmentajia arvostetaan ja heille annetaan työrauha sekä harjoituksissa että kilpailuissa. ( Keskiviikkoisin katsomopäivät + puhtaallemenot; kilpailuissa & harkoissa pukukoppirauha )
 • Yleisesti vaalitaan hyvän ja asianmukaisen kommunikoinnin tapaa kaikessa seuraan liittyvien asioiden hoidossa.
 • Kertoa luistelijalle STLL:n SOSIAALISEN MEDIAN PELISÄÄNNÖISTÄ, EETTISESTÄ SÄÄNNÖSTÖSTÄ, ANTIDOPING JA TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS SÄÄNNÖSTÖISTÄ. ( https://www.stll.fi/liitto/)

Valmentajat

 • Valmentaja valmistelee harjoitusten viikko-ohjelmat
 • On ajoissa paikalla
 • Huolehtii tasapuolisesta ohjauksesta jäällä
 • Varmistaa että luistelijat noudattavat pelisääntöjä jäällä ja pukukopeissa
 • Valmistelee yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa suunnitelmat kilpailuihin osallistumisesta

Talkootyö

 • Kaikkien perheiden osallistuminen talkootyöhön on erittäin tärkeää seuran toiminnan  takaamiseksi.
 • Poritan järjestämiin kilpailuihin ja näytöksiin tarvitaan paljon talkootyövoimaa.
 • Muita talkootyömahdollisuuksia ovat Ässien kotiottelut ja erilaiset tapahtumat
 • Talkootyö on osoittautunut hyväksi foorumiksi tutustua eri ryhmien vanhempiin ja luomaan hyvää yhteishenkeä.
 • Luisteluperheen tulee osallistua kauden aikana järjestettäviin varainkeruu- ja myyntitalkoisiin, joita on normaalisti 1-2 kertaa vuodessa. Myyntitalkoiden minimimyyntimäärä määräytyy myyntikampanjakohtaisesti. Mikäli asetettu minimimyyntiraja ei täyty tai perhe ei osallistu myyntitalkoisiin, tulee minimimyyntimäärää vastaava summa tilittää seuran tilille ilmoitettuun eräpäivään mennessä. Varainkeruun ollessa paketointia tai vastaavaa, tulee perheestä osallistua henkilö kyseisen varainkeruun talkoovuoroihin tapauskohtaisesti vähintään 1-2 kertaa.

Maksusäännöt

 • Kaikki kilparyhmissä luistelevat maksavat seuran jäsenmaksun ja ovat velvollisia ostamaan STLL:n vakuutuksellisen lisenssi tai vakuutuksettoman kilpailuluvan. Vakuutukseton kilpailulupa edellyttää että luistelijalle on kattava vakuutus.
 • Kilpailevat luistelijat suorittavat kuukausimaksun minkä hallitus määrittelee. ( Porin Taitoluistelu ry on yleishyödyllinen urheiluseura, jonka tavoitteena ei ole tuottaa taloudellista voittoa ).
 • Kuukausimaksut tarkistetaan tarvittaessa syys- ja kevätkauden aikana johtuen harjoitusolosuhteiden muuttumisesta tai taloustilanteesta.
 • Lisäjäät ja ohjelmatunnit eivät kuulu kausimaksujen hintaan vaan laskutetaan luistelijalta erikseen.
 • Seura veloittaa luistelijalta kilpailujen ilmoittautumismaksun. Tuomarikulut maksaa seura .
 • Testimaksut seura veloittaa luistelijalta kokonaisuudessaan.
 • Laskutus tapahtuu kuukauden päätyttyä seuraavan kuun alussa.
 • Yksittäisiä sairaus- tai muita poissaoloja ei korvata. Korvausjää on tarkoitettu ainoastaan koulun takia jääharjoituksesta estyneille.
 • Maksujen laiminlyöminen estää luistelijan osallistumisen harjoituksiin ja kilpailuihin. Jos luistelijalla on kaksi erääntynyttä kk-maksua avoinna, asetetaan hänet luistelukieltoon.
 • Luistelukielto on voimassa niin kauan kuin erääntyneet maksut on hoidettu tai maksuohjelma sovittu.
 • Tilapäisissä maksu-ongelmissa ota yhteyttä: porita.rahastonhoitaja@gmail.com

SOSIAALISEN MEDIAN PELISÄÄNNÖT

(suora lainaus STLL:n sivuilta)

“Parhaimmillaan sosiaalisen median eri muodot tarjoavat mukavaa ajanvietettä, tärkeää tietoa ja käyttäjilleen laajan verkostojen kentän. Sosiaalisessa mediassa on helppo lähestyä ihmisiä, eikä aina ole itsestään selvää, miten laajalle keskustelut ja kommentit voivat levitä. Lähtökohtaisesti hyviinkin asioihin voi liittyä väärinkäytöksen riskejä. Toivomme, että luet ajatuksella läpi Suomen Taitoluisteluliiton sosiaalisen median pelisäännöt ja otat ne huomioon. Edustetaan lajiamme kunniakkaasti myös sosiaalisen median kaukaloissa!


Tämä ohjeistus on tehty taitoluisteluseurojen työntekijöille, seuratoimijoille, vanhemmille ja luistelijoille.

Tutustu huolella käyttäjäasetuksiin. Huolehdi siitä, että profiilisi asetukset ovat sellaiset, että tarvittaessa et näytä kaikille kaikkea.

 • Jos olet itse yli 18-vuotias, valmentaja tai seuratoimija, mieti tarkkaan haluatko olla alaikäisten luistelijoiden kaveri ja haluatko jakaa yksityiselämäsi heidän kanssaan. Toisaalta, voit aina rajata erilaisia ryhmiä ja päättää mitä tietoja jaat kunkin ryhmän kanssa.
 • Huomioi myös, että jos valmentajan tai seuratoimijan roolissa kaveeraat yhden alaikäisen luistelijan kanssa, olisi silloin reilua kaveerata kaikkien kanssa. Näin vältytään tilanteilta jossa ”suositaan” yhtä, mutta ei toista.
 • Mikäli sinulla on alle 18-vuotiaita kavereita, huolehdi että et julkisesti keskustele tai tuo profiilissasi tai statuksessasi ilmi esimerkiksi alkoholin käyttöön liittyviä asioita
 • Älä arvostele työnantajaa, työtoveria, valmentajaa, tuomareita, luistelukaveria tai edustamaasi ryhmää julkisesti, sillä yksi mielipide saattaa leimata koko yhteisön.
 • Muista, että edustat työsi ja harrastuksesi takia seuraa, vaikka olisit vapaa-ajalla.
 • Seuran työntekijät ja jäsenet kohtelevat kunnioittavasti sekä omia että muiden seurojen luistelijoita/joukkueita ja valmentajia eivätkä esim. arvostele negatiivisesti muiden suorituksia.
 • Puhu totta, älä vääristele.
 • Arvosta muiden kommentteja ja kunnioita verkkokeskusteluja.
 • Jos huomaat mokanneesi, pyydä anteeksi ja korjaa tekemäsi virhe avoimesti. Älä yritä peitellä mokaa.
 • Muista kiitos aina kun siihen on aihetta.
 • Kirjoita vain sellaista jonka voisit sanoa kasvotusten ystävillesi, työkavereillesi tai pomollesi.
 • Muistathan, että pienelle ryhmälle tarkoitettu viesti saattaa levitä yllättävän laajalle. Harkitsemattomat kirjoitukset saattavat tulla vastaan myöhemmin elämässä.
 • Vaikka ympäristö olisikin suljettu, ei sielläkään pidä kirjoittaa mitään sellaista josta voi olla haittaa seuralle, urheilijoille tai lajin maineelle. Kaikesta mitä verkkoon laitetaan, jää jälki.

Suomen Taitoluisteluliitto ry”Kiusaamisen selvittely

Kiusaaminen on lapseen kohdistuvaa negatiivista (suoraa tai epäsuoraa) toimintaa, jolle on tyypillistä toistuvuus. Kysymyksessä eivät ole yksittäiset hyökkäykset, vaan lapsi on systemaattisesti ahdistelun kohteena. Systemaattisuus tarkoittaa sitä, että sellainen tilanne toistuu, jossa lapsi kokee kiusaamista.

Erikseen on huomioitava sitten se, että kiusaamiseen saatetaan liittää kielteistä viestintää kiusaavien taholta.

Miten toimitaan, kun kiusaamista havaitaan?

 • Puututaan ( valmentajat / toiminnanjohtaja ) epäiltyyn kiusaamiseen heti puhuttelemalla kaikkia osapuolia –  (tiedotetaan huoltajille, jos eivät osallistu selvittelyyn).
 • puhuttamiset ja kerrotaan, että huoltajalle kerrotaan puhutusta
 • Kirjataan tapahtumat ja toimenpiteet
 • Aloitetaan yhteistyö huoltajien kanssa, sovitaan tiedon välittämisen periaatteet.
 • Huolehditaan jälkiseurannasta.

Lasten puhuttaminen ja kuuleminen

Kiusaamisen kokenutta lasta kuullaan. On hyvä aloittaa selvittely siitä tilanteesta, jonka lapsi itse muistaa tai viimeisestä kerrasta, jolloin hän on kokenut kiusaamista.

- Keskustelu toisen osapuolen kanssa (voi olla useampia):

- Kerrotaan asia; selvitellään tapahtunutta …Kiusaamisen selvittely – ohjeita kiusatuksi joutuneen lapsen huoltajalle

Huoltajan on oltava rauhallinen ja kuunneltava lasta sekä rohkaistava kertomaan tapahtuneesta (lapsi saattaa tuntea häpeää).

Yritä selvittää kiusaajan henkilöllisyys, aika ja paikka (jos tilanne on jatkunut pitkään, pitää siitä huolimatta selvittää viimeisimmän kiusaamistilanteen tekijät).

Asian selvittelyä edesauttaa se, että pystytään objektiivisesti arvioimaan tilannetta

–Ota yhteyttä toiminnanjohtajaan ja/tai ryhmän valmentajaan vaikka lapsi ei sitä haluaisi – aikuisen on puututtava asiaan.Tilannearvio

Toiminnanjohtaja / valmentaja kertoo / kuvailee puhuttamisessa kerrotun tilanteen.

Tulevaa kohti (mahdollisimman pian) – menneiden ja ”kaunapussin” kaivelu ei edistä

  Mietitään, kuinka jatkossa vältetään vastaava 

Jälkiseuranta

Pelisääntöjen seuranta

 • Jokaisella seuran jäsenellä on oikeus ja velvollisuus puuttua huomaamiinsa epäkohtiin ja tuoda ne ensin valmentajan / toiminnanjohtajan tietoon. Mikäli asian luonne vaatii niin sitten hallituksen tietoon.
 • Yksi kanava infota epäkohdista on seuran nettisivujen ’Palautteet’. Hallitus käsittelee palautteet kokouksissaan ja kaikkiin nimellä annettuihin palautteisiin vastataan.
 • Hallitus käsittelee tapaukset asioiden vaatimalla tavalla.
 • Mikäli kurinpidollisiin toimenpiteisiin joudutaan ovat vaihtoehtoina:
  -luistelijan poistaminen jäältä                                                                         -evätä luistelijan osallistuminen harjoituksiin tietyksi ajaksi                    -äärimmäisessä tapauksessa luistelijan erottaminen seurasta