Etenemismalli

Seuran tukipilari on luistelukoulu, jonka kautta seuraan saadaan uusia harrastajia.

Luistelukoulussa harjoitellaan taitoluistelun perustaitoja. Ikäryhmät ovat suuntaa antavia ja luistelijat sijoitetaan taitojaan vastavaan ryhmään eikä pelkästään iän mukaiseen ryhmään. Taitojen karttuessa luistelijat voivat siirtyä valmentajien suosituksesta joko harrasteryhmään tai yksinluistelun kehitysryhmään.

Harrasteryhmässä harjoitellaan monipuolisesti luistelussa vaadittavia taitoja, kuten askeleet, liu’ut, piruetit ja helpot hypyt. 

Kaikissa kilpa- ja harrastajasarjoissa on Suomen taitoluisteluliiton määrittämät ikärajat sekä taitovaatimukset. Valmentajat päättävät korkeimman sarjatason, jolla luistelija voi kilpailla. Tyypillinen kilpailusarjasta toiseen siirtyminen on kuvattu oheisessa kuvassa nuolien avulla.

Harjoitteluryhmät ja kilpailusarjat eivät mene käsi kädessä. Valmentajat päättävät missä ryhmässä kukin voi harjoitella, riippumatta kilpailusarjasta.