Sponsoroinnin periaatteet

päivitetty 28.7.2023

1. Seura voi laskuttaa sponsoroinnin kohteen kannatusrahan/maksun suoraan yritykseltä (max. 1 lasku per kuukausi, ylimeneviltä seura perii luistelijoilta 5€ laskutuslisän).
2. Yksittäisen luistelijan tai ryhmän sponsorointisopimuksen jokainen voi hoitaa itsekseen (sopimuksessa voi olla useita nimiä).
3. Koko seuraa koskevista sponsoroinneista tehdään seuran ja yrityksen välille sopimus. (esimerkki lomake ohessa)
4. Sponsorin logot voidaan lisätä seuran verkkosivuille (etusivu/ryhmä/luistelija), riippuen sponsoroinnin kohteesta.
5. Seuran tekstiileihin halutut mainokset/painatukset sovittava valmennuksen kanssa sekä näistä muodostuvat kulut on hoidettava itse.
6. Jokaisesta sponsoroinnista on hyvä keskustella seuran kanssa ennen sponsoroinnin aloitusta (puheenjohtaja ja rahastonhoitaja)
7. Omia markkinointikanavia voi hyödyntää sponsoroinnin mainostamiseen, mutta seuran muita luistelijoita tai valmentajia ei saa näistä julkaisuista löytyä ilman kirjallista suostumusta.
8. Sponsoroivan yrityksen toiminnan tulee kaikin puolin olla laillista ja eettistä.
9. Sponsorille osoitetut laskut tulee hoitaa eräpäivään mennessä. Jos maksut erääntyvät niin maksuhuomautukset näistä ohjataan sponsorin hankkineelle perheelle (jos kyseessä yksittäisen luistelijan tai ryhmän sponsori)