Luistelukoulu

Porin Taitoluistelun luistelukoulu kaudella 2020-2021!

Luistelukoulusta alku uudelle harrastukselle

Luistelukoululaiset harjoittelevat perusluistelutaitojen lisäksi sosiaalista kanssakäymistä sekä urheilullista asennetta, kuitenkaan unohtamatta tärkeintä - nauttivat luistelusta yhdessä luistelukouluohjaajiemme kanssa!

Taitoluisteluharrastuksen voi aloittaa missä iässä tahansa. Luistelu kehittää tasapainoa, koordinaatiokykyä, rytmitajua, ilmaisutaitoa sekä vartalonhallintaa.

Luistelukoulun tavoitteena on opetella yksinkertaisia perusasioita kuten eteen- ja taaksepäin sirklauksia, erilaisia jarrutuksia, käännöksiä, liukuja sekä ensimmäisiä piruetteja ja askelia. Suurempana tavoitteena on innostaa luistelijat mukavan ja monipuolisen lajin pariin sekä tukea lapsen henkilökohtaista kehitystä.

Luistelukoulusta on mahdollisuus siirtyä taitojen karttuessa innostuksen mukaan eteenpäin yksinluistelun kehitysryhmään.

Luistelukoulumme PoriTassa

Kauden alussa luistelukoululaiset jaetaan luistelutaidon ja iän mukaisesti ryhmiin. Jokaisen ryhmän omat ohjaajat pyrkivät olemaan ryhmän harjoituksissa kauden aikana mahdollisimman paljon, tosin joskus ryhmää voi olla ohjaamassa toinenkin ohjaaja ja joskus sama ohjaaja voi ohjata useampaakin ryhmää samanaikaisesti.

Harjoituskerran harjoitteet pohjautuvat Suomen Taitoluisteluliiton laatimiin Tähtidiplomi-tasoihin, joita suoritetaan syksyisin ja keväisin. Luistelijat suorittavat tasoja taitojensa mukaisesti. Suorituksesta luistelija saa muistoksi Tähtidiplomin. Tarkotiuksena on taata luistelijoille paras mahdollinen pohja myöhemmille taidoille innostavassa harjoitteluympäristössä. 

Yhden harjoituskerran kesto on 50 minuuttia. Luistelukoulun syyskausi kestää syyskuun alusta jouluun. Kevätkausi alkaa tammikuun alkupuolella ja kestää huhtikuulle.

Luistelukoulumme lukukauden (syys-/kevätkausi) maksu on 150 euroa. Hinnat sisältävät jäävuoromaksut sekä ohjauksen ja jäsenmaksun sekä luistelukoulun lisenssin.Vakuutus tulee voimaan vasta kun ilmoittautuminen on tehty ja lasku maksettu.

Luistelukoulun kausi- ja jäsenmaksujen laskut toimitetaan luistelukauden alkupuolella. Sisaralennuksissa ja muissa maksuasioissa voitte kääntyä seuran rahastonhoitajan puoleen.Ensimmäinen luistelukerta luistelukoulussa on "tutustumiskerta". Halutessaan lapsen mukaan voi tulla yksi aikuinen muutamille ensimmisille tunneille. Tällä haluamme turvata lapsen uuden harrastuksen jatkuvuuden:) Laskutus alkaa vasta toisesta luistelukerrasta.  Luistelukoululaisen on ilmoittauduttava luistelukouluun seuran nettisivuilla ohessa olevan ilmoittautumislomakkeen kautta. Mikäli luistelukoululainen lopettaa harrastuksen, on asiasta ilmoitettava välittömästi sähköpostilla tai puhelimitse luistelukouluvastaavalle.

Suosittelemme, että luistelukoululaiset laittavat harjoituksiin päähänsä kypärän turvallisuussyistä. Päälle tulisi laittaa joustava liikunnallinen asukokonaisuus ja käteen lämpimät sormikkaat. Huomioikaa, että harjoitusjäähalli on melko kylmä varsinkin talvella. 

Seuramme valmentajat ja ohjaajat ovat pääsääntöisesti Suomen Taitoluisteluliiton kouluttamia.Lisätietoja

Luistelukouluvastaava

Emmi Rantamäki

emmirantamaki.porita@gmail.com

porintaitoluistelu.porita@gmail.com
Tervetuloa syksyllä mukaan ja ilmoittaudu alla olevasta linkistä!