Korona-ohjeistus

Koronapassin käyttö yli 50 henkilön urheilutapahtumissa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 19. marraskuuta päättänyt kokoontumisrajoituksista Satakunnan alueelle. Toimijat voivat järjestää yli viidenkymmenen henkilön yleisötilaisuuksia ottamalla käyttöön koronapassin. Määräys on voimassa Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella 22.11.-22.12.2021.

 

Tartuntatautilain pykälään 58 perustuva päätös kokoontumisrajoituksista on tehty koronaviruksen laajemman leviämisen ehkäisemiseksi, riskiryhmien suojelemiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

 

Aluehallintoviraston määräykset yleisötilaisuuksien rajoituksista eivät koske liikuntatilojen tavanomaista toimintaa. Rajoitukset kuitenkin koskevat liikuntatiloissa mahdollisesti järjestettäviä tilaisuuksia ja tapahtumia. Esimerkiksi säännöllisesti järjestettävät jääharjoitustunnit katsotaan liikuntatilan tavanomaiseksi toiminnaksi, jolloin niitä ei koske aluehallintoviraston määräys yleisötilaisuuksien rajoituksista.

 

Lajiliittojen alaiset viralliset ottelut ja kilpailut, joihin osallistuminen edellyttää lähtökohtaisesti urheilijalisenssiä, eivät ole yleisötilaisuuksia. Edellytyksenä on, että paikalla ei myöskään ole yleisöä. Harjoitusotteluita ei katsota yleisötilaisuuksiksi, jos niissä ei ole yleisöä.

 

Lähtökohtaisesti yleisötilaisuuksia ovat sellaiset lasten ja nuorten urheilukilpailut, joihin kuka vain voi osallistua. Jos kyse on kuitenkin toiminnasta, joka ei ole yleisölle avoin vaan esimerkiksi yhdessä urheilua harrastava porukka kokoontuu kilpailemaan, on se katsottavissa harrastustoiminnaksi eikä yleisötilaisuudeksi.

 

Jos kilpailuissa on yleisöä, henkilömäärä pitää rajata alueen kokoontumisrajoituksen mukaiseksi. Yleisöksi katsotaan esimerkiksi lasten läheiset, jotka tulevat vain katsomaan kilpailua. Yleisöksi ei lasketa seuran toimihenkilöitä, esimerkiksi tuomareita, valmentajia tai sovittuja vastuuhenkilöitä. Lasten ja nuorten huoltajat suositellaan rajattavaksi vain välttämättömiin, jolloin heitä ei lasketa yleisöksi. Tällaisia välttämättömiä huoltajia ovat esimerkiksi pienten lasten huoltajat, joita ilman lapsi ei voisi osallistua kilpailuun.

 

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäjät voivat ottaa käyttöön koronapassin ja näin mahdollistaa passin omaavien henkilöiden osallistumisen tilaisuuksiin ilman aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia. Seura huolehtii omien tapahtumiensa osalta koronapassin käyttöönotosta ja tarkistamisesta. Lisätietoa koronapassista osoitteessa https://stm.fi/koronapassi. Koronapassi ladataan Omakannasta, www.kanta.fi/koronapassi. Koronapassia edellytetään vain yli viidenkymmenen henkilön yleisötapahtumissa. Passi tarkistetaan yleisötilaisuuteen saavuttaessa ja samassa yhteydessä tarkistetaan myös henkilöllisyys.

 

Kaupungin ylläpitämissä liikuntalaitoksissa (esim.jäähalli) kilpailu- ja ottelutapahtumia järjestävät tahot tiedottavat koronapassin käytöstä tapahtumakohtaisesti omissa viestintäkanavissaan. Toimintaa järjestävien tahojen tulee viestiä 50 hengen yleisörajoituksesta jäsenistölleen sekä harrastajiensa huoltajille.