Jäsenhuone|Työhuone

Toimintatavat

Ilmoittautuminen
Jokaisen Porin Taitoluistelun luistelijan pitää ilmoittautua joko luistelukouluun, taitokouluun tai kilpaluistelijaksi. Yksinluistelun kilpaluistelijat ilmoittautuvat aina koko luistelukaudeksi (elokuun alku - toukokuun loppu). Muodostelmaluistelussa kausi alkaa keväällä kilpailukauden päätyttyä (maaliskuu-huhtikuu). Luistelukoululaiset ja taitokoululaiset ilmoittautuvat aina erikseen syys- ja kevätkausiksi. 

Kaikilta luistelijoilta laskutetaan kerran vuodessa seuran jäsenmaksu, joka on voimassa Porin Taitoluistelu ry:n tilikauden ajan.

Ilmoittautuminen tapahtuu MyClubin tapahtumien kautta:
Vanhat luistelijat (olemassaoleva MyClub tunnus): https://porita.myclub.fi/flow/events
Uudet luistelijat: https://porita.myclub.fi/flow/events/public

Kuukausimaksun vähennykseen oikeuttavat poissaolot

  • Omavastuuaika sairaustapauksissa 7 pv,  luistelijan oma sairaus tai tapaturma, josta on lääkärintodistus
  • rippileiri
  • leirikoulu

Vähennyksen saamiseksi on aina otettava yhteys seuran rahastonhoitajaan, joka määrittelee vähennyksen määrän. Vähennys lasketaan seuraavalla kaavalla: kk-maksu/30* poissaolopäivien määrä.

Sisaralennus
Sisaralennuksen suuruus on 10 euroa ja se vähennetään seuraavasti:

  • jos sisarukset luistelevat kilparyhmissä, maksetaan korkein kuukausimaksu kokonaan ja muiden maksuista vähennetään 10 euroa oman ryhmän maksusta sisaralennuksena.
  • jos sisarukset luistelevat kilparyhmissä ja luistelukoulussa, sisaralennus vähennetään luistelukoululaisen maksusta sekä alemmasta kilparyhmän maksusta, niin että korkein maksu maksetaan kokonaan.

Etäopiskelualennus
Toisella talousalueella opiskeleville luistelijoille, jotka osallistuvat vain viikonloppuisin harjoituksiin sekä kilpailuihin, myönnetään alennus hallituksen päätöksillä tapauskohtaisesti. 

Myöhästyneet maksut
Myöhästymismaksun suuruus on kahdelta ensimmäiseltä viikolta 5 euroa ja sen jälkeen maksu nousee viikottain 2 eurolla.
Jos luistelijan kuukausi- ja kilpailumaksut ovat myöhässä eikä rahastonhoitajaan ole oltu yhteydessä, seuralla on oikeus estää luistelijan pääsy kilpailuihin ja seuran näytöksiin sekä tarvittaessa harjoituksiin.
Mahdollisissa maksuvaikeuksissa pyydetään ottamaan yhteyttä seuran rahastonhoitajaan maksuaikatauluista sopimiseksi.

Luistelun lopettaminen
Luistelun lopettamisesta ilmoitetaan lomakkeen avulla. On myös kohteliasta ilmoittaa henkilökohtaisesti luisteluryhmän vastuuvalmentajalle.
Irtisanomisaika on 1 kk laskettuna sen kuukauden päättymisestä, jolloin ilmoitus lopettamisesta on tehty.
Maksuvelvollisuus loppuu irtisanomisajan päättyessä.

Luistelukoulu
Katso kohdasta Luistelukoulu vasemmasta sivupalkista

Taitokoulu

Katso kohdasta Taitokoulu vasemmasta sivupalkista

Kuntoluistelu
Katso kohdasta Kuntoluistelu vasemmasta sivupalkista

Kilparyhmien kuukausimaksut
Kuukausimaksuperusteet on luettavissa jäsenhuoneessa.

Kilpaluistelijoiden kuukausimaksujen laskentaperusteet on lyhyesti seuraavat:
Porin Taitoluistelu ry on yleishyödyllinen urheiluseura, jonka tavoitteena ei ole tuottaa taloudellista voittoa. Näin ollen kuukausimaksut mitoitetaan niin, että jokainen laji, yksinluistelu ja muodostelmaluistelu, maksavat omista harjoituksistaan ja kilpailuistaan syntyvät kulut. Saman lajin harrastajilla yhden harjoituksen tuntihinta on aina sama eli oman harjoitteluryhmän koko ei vaikuta hintaan. Luistelijoiden jakaminen harjoitteluryhmiin perustuu valmentajien näkemykseen. Keskimääräinen tuntihinta lasketaan erikseen jääharjoituksille, oheisharjoituksille, tanssille ja telinevoimistelulle. Keskimääräinen tuntihinta kattaa tilavuokrat sekä valmentajien palkkakulut sivukuluineen. Yksinluistelun keskimääräiset tuntihinnat ovat merkittävästi korkeammat, koska valmennus on enemmän yksilövalmennusta kuin muodostelmaluistelussa.