Jäsenhuone|Työhuone

Etenemismalli

Seuran tukipilari on luistelukoulu, jonka kautta seuraan saadaan uusia harrastajia.

Luistelukoulussa harjoitellaan taitoluistelun perustaitoja. Ikäryhmät ovat suuntaa antavia ja luistelijat sijoitetaan taitojaan vastavaan ryhmään eikä pelkästään iän mukaiseen ryhmään. Taitojen karttuessa luistelijat voivat siirtyä valmentajien suosituksesta joko taitokouluun tai yksinluistelun kehitysryhmään (3-4v).

Taitokoulussa harjoitellaan monipuolisesti kilpailemisessa vaadittavia taitoja, kuten askeleet, liu’ut, piruetit ja yksöishypyt sekä muodostelman perusotteet ja elementit. Taitokoulussa ryhmät jaetaan jääharjoittelussa samalla tavalla kuin luistelukoulussa, taitojen mukaan.

Taitokoulusta harrastusta voi jatkaa joko yksinluistelun kilpa- ja harrastajaryhmiin tai muodostelmaluistelun kilpa- ja harrastajaryhmiin.

Kaikissa kilpa- ja harrastajasarjoissa on Suomen taitoluisteluliiton määrittämät ikärajat sekä taitovaatimukset. Valmentajat päättävät korkeimman sarjatason, jolla luistelija voi kilpailla. Tyypillinen kilpailusarjasta toiseen siirtyminen on kuvatta oheisessa kuvassa nuolien avulla.

Harjoitteluryhmät ja kilpailusarjat eivät mene käsikädessä. Valmentajat päättävät missä ryhmässä kukakin voi harjoittella, riippumatta kilpailusarjasta.

Alla olevaassa kuvassa oikeassa reunassa SM taso ja Kansallinen taso ovat muodostelmaluistelun etenemismallia, muut yksinluistelua.

›